Dagmarkilla se tiedetään: Yhteisvastuullinen yrityskulttuuri tarkoittaa hyvää laumahenkeä

"Työnantaja mahdollistaa kulttuurin, mutta kaikki luovat sitä."

”Yhteisvastuullinen yrityskulttuuri kuulostaa viralliselle, mutta tiivistäen se tarkoittaa sitä, että työnantaja mahdollistaa kulttuurin, mutta kaikki luovat sitä.” Näin sanoo Dagsmark Petfood Oy:n toimitusjohtaja Laura Strömberg toimittaja Sami Turusen kirjoittamassa jutussa Tiedon silta -verkkolehdessä. Työelämän tutkimuksen ja kehittämisen verkkolehteä  julkaisee Työsuojelurahasto. 

Yhteisvastuullista yrityskulttuuria kehitimme dagsmarkilaisten kanssa vuoden ajan, yhteistyökumppaninani kokenut työsuojelukouluttaja Tiina Lius. Meille kouluttajille hanke oli palkitseva: kuinka innokkaasti koko yrityksen henkilöstö lähti mukaan oman toimintansa pohdintaan ja myös vei toimintatapoja eteenpäin arjessa työpajojen välissä. Työpajoissa puhuttiin paljon, sovittiin seuraavista etapeista ja työskenneltiin välillä hiljaisuudessa sekä kokeiltiin joskus yllättäviäkin työtapoja.

Lue, miten Laumahenkeä vahvistettiin Dagsmark Petfood Oy:ssä ja mitä muita oivalluksia siitä syntyi Työsuojelurahaston verkkosivuilta.

Linkki hankkeen esittelyyn: Startupista kestävään kasvuun – yhteisvastuullisen yrityskulttuurin kehittäminen

Linkki loppuraporttiin: Näin syntyi laumahenki Dagsmark Petfood Oy:ssä

Toimittaja Sami Turusen kirjoittama juttu Tiedon silta -verkkolehdessä: Dagsmarkin laumahenki päivitettiin entistäkin lujemmaksi 

Kuva: Merja Karjalainen, otettu ensimmäisen työpajan tauolla syyskuussa 2021.

Jaa: