Palvelut

Kun tarvitset puhujan, kirjoittajan ja kehittäjän, ota yhteyttä.

Ajankohtaista!

Työsuojelun perustiedot kuuluvat nykyaikaisiin työelämä- ja työnantajataitoihin. Mitä meidän jokaisen pitää tietää työn psykososiaalisesta kuormituksesta? Miten hyvin psykososiaalinen työkuormitus on  hallinnassa sinun työssäsi ja työpaikallasi? Toteutimme yhteistyökumppanini Tiina Liuksen kanssa kuopiolaisessa Snellman Edussa verkkokoulutuksen, jossa keskityttiin tieto- ja asiantuntijatyön työkuormitukseen ja työsuojeluvastuisiin. Voimme räätälöidä sinun työpaikallesi koulutuksen tai kehittämishankkeen, jossa pureudutaan työnantajan ja esihenkilöiden työsuojeluvastuisiin ja tehdään työsuojelusta koko työyhteisön jaksamista tukeva asia. Ota yhteyttä.

Työsuojelu tieto- ja asiantuntijatyössä - kenen vastuulla. Snellman Edu -koulutus kevät 2022.
Tieto- ja asiantuntijatyön työsuojelussa korostuvat psykososiaalisen kuormituksen tunnistaminen ja hallinta sekä voimavaroista ja palautumisesta huolehtiminen.

Työuupumus on nykytyöelämän työtapaturma

 

Lue artikkelini Työn tuuli
-verkkolehdestä 1/2021

Työn tuuli -lehti 1/2021 Henry ry
Työuupumus on nykytyöelämän työtapaturma: Merja Karjalainen, artikkeli Työn tuuli -lehdessä 1/2021, alkaen s. 37.

Yhteisvastuullisen yrityskulttuurin kehittäminen
Dagsmark Petfood Oy:ssä

Vahvaan kasvuvaiheeseen siirtyvä startup-yritys, lemmikkiruokia valmistava Dagsmark Petfood Oy kehittää uudenlaista yhteisvastuullista yrityskulttuuria: hankkeemme sai Työsuojelurahastolta rahoituksen 2021–2022.

Tästä syntyy uusia välineitä ja uusi konsepti psykososiaalisen kuormituksen tunnistamiseen ja hallintaan. Yhteistyökumppanini on kokenut työsuojelukouluttaja Tiina Lius.

Työsuojelurahaston rahoittama hanke startup-yritys Dagsmark Petfood Oy:ssä
Startupista kestävään kasvuun: yhteisvastuullisen yrityskulttuurin kehittäminen Dagsmark Petfood Oy:ssä Työsuojelurahaston tuella.

Pyydä minut keskustelun herättäjäksi.

Pitkäkestoinen ylikuormitus johti minulla sairastumiseen ja heikensi työkykyä, todennäköisesti pysyvästi.

Mitä sinä, työyhteisösi ja työpaikkasi voitte tehdä toisin, paremmin, jotta työ ei uuvuttaisi tekijöitään?

Entä miten työssä jaksaa, jos on työyhteisö muodostuu vain verkostoista ja etäyhteyksistä?

 • Mistä kaikesta työn kuormitus nykyisin koostuu?
 • Mikä töissä tukee jaksamista?
 • Mitä työnantaja ja esimiehet voivat tehdä, jotta työ ei uuvuttaisi?
 • Millaisin yhteisin keinoin palautuminen paranee?

 

Miksi työsuojelu kuuluu 2020-luvun työnantajataitoihin?

 • Mitä lakisääteinen työsuojeluvastuu tarkoittaa johtajalle ja esimiehelle?
 • Miksi työsuojelu on ajankohtaista juuri nyt, kun työ on digitaalisempaa, abstraktimpaa ja verkostomaisempaa kuin koskaan?

 

Miksi työsuojelu kuuluu 2020-luvun työyhteisötaitoihin?

 • Miksi enää ei kannata puhua esimies- ja alaistaidoista, vaan työyhteisötaidoista?
 • Miksi jokaisen pitäisi tuntea työsuojelun perusasiat, vaikka ei olisikaan nimetty työsuojelutehtäviin?

 

Tilaa työelämäaiheinen asiantuntija-artikkeli tai vierailijablogi.

Kun haluat herättää asiakkaasi, sidosryhmäsi tai oman henkilöstösi
– tai kun haluat nostattaa julkista keskustelua työssä jaksamisesta, työelämän muutoksista, johtamisesta, työyhteisötaidoista, työsuojelusta, työstä ylipäänsä, ota yhteyttä.

Kirjoitan, ja perustan kirjoittamani ja näkemykseni tutkittuun tietoon.


Tutustu blogeihini.

Käynnistä kehittäminen: uudistetaan johtamista, lisätään sujuvuutta
ja vahvistetaan jaksamista, yhdessä.

 • Onko työpaikkanne työsuojelu jo siirtynyt 2020-luvulle?
  Vai oletteko jämähtäneet menneelle vuosisadalle vain tapaturmien torjuntaan ja työasentojen säätämiseen?
 • Onko vaarojen arviointi työpaikalla ajan tasalla – ja psykososiaalisen kuormituksen uhkat terveydelle kattavasti huomioitu?
  Koskee myös etätyöskentelyä!
 • Saako teillä töissä sanoa, että työ käy yli voimien –  ja sen jälkeen kaikki esimiehistä työkavereihin  tietävät,
  miten jaksamisen haasteita lähdetään ratkomaan?
 • Miksi työsuojelu kannattaa ottaa keinoksi työuupumuksen ehkäisyyn, ja miten se tehdään?

 

Olemme yhteistyökumppanini, kokeneen työsuojelun asiantuntijan ja kouluttajan Tiina Liuksen kanssa aloittaneet työsuojelun yhteistyövälineiden uudistamisen. Teemme uudistustyötä käytännön kautta: kehitämme startupista kasvuun siirtyvässä Dagsmark Petfood Oy:ssä yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa yhteisvastuullista yrityskulttuuria. Se tarkoittaa muun muassa uusia keinoja psykososiaalisen kuormituksen tunnistamiseen ja hallintaan, osana työsuojelua. Saimme Dagsmark Petfood Oy:n kanssa hankkeellemme rahoitusta Työsuojelurahastosta.

Tiinan ja minun tavoitteena on tuoda työsuojelun yhteistoiminta 2020-luvulle: konseptoida työsuojelu uudestaan.

Ota yhteyttä, jos haluat mukaan kehitystyöhön!

Merja Karjalainen Jaksamisen rajat - Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu

tilaa kirjani kehittämistyön tueksi!

 

”Työuupumuksen läpikäyneenä olisin toivonut lukeneeni kirjasi vuosi sitten, jolloin oireilu alkoi. Kiitos hyvästä opuksesta, jonka soisi olevan jokaisen työpaikan kahvihuoneen pöydällä.” – Lukijapalaute

Tilaa kirjani Jaksamisen rajat – Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu kustantajan Basam Booksin verkkokaupasta. (29,90 €)

Työuupumuksesta puhutaan nykyisin paljon, ja sille haetaan selityksiä yleisimmin yksilön ominaisuuksista. Kun puhutaan vain siitä, kuka uupuu ja miten hän toipuu – jos toipuu – unohtuu, että työn tuottamassa ylikuormituksessa kyse on työnteon olosuhteista, työpaikan rakenteista, toimintatavoista, johtamisesta, työyhteisöstä – työstä. Työn järjestelyistä, johtamisesta ja työn terveellisyydestä vastaa viime kädessä työnantaja. Jos työ sairastuttaa ja rikkoo tekijänsä, rikotaan työturvallisuuslakia.

Kirjani sisältää laajan tutkimus- ja tilastoaineiston lisäksi oman ylikuormituskokemukseni, jonka vein työsuojeluviranomaisen valvottavaksi.

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin