Tehy-lehti 11/2022: ”Sinä toivut kyllä”

”Millä tavoin työnantaja on perehdyttänyt esihenkilöt työsuojeluvastuuseen ja miten he sitä arjessa toteuttavat?”
Tehy-lehdessä 11/2022 toimittaja Ulla Ojala kirjoitti työuupumuksen kokeneesta sairaanhoitajasta ja työsuojelun roolista työylikuormituksen estämisessä

Toimittaja Ulla Ojala haastatteli kahdesta työuupumuksesta toipunutta sairaanhoitajaa Marjo Mattilaa Tehy-lehteen 11/2022.

Marjo Mattila on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan Työuupumuksesta toiseen – Keinoja toipumiseen ja ennaltaehkäisyyn. Myös Mattila pitää työn tuottamaa ylikuormittumista yhteiskunnallisena ongelmana, jonka ratkaisemiseen tarvitaan asennemuutosta ja konkreettisia tekoja.

Toimittaja Ulla Ojala toi juttuun myös työsuojelunäkökulman: 

”Uusi ote työsuojeluun”

”Lainsäädännön ideana on, että työsuojelun tulee olla ennaltaehkäisevää. Työnantajalla on lain mukaan tarkkailu- ja huolehtimisvastuu. Monesti työnantajat eivät Merja Karjalaisen mukaan kuitenkaan tunne omia vastuitaan. Edes työpaikkojen työsuojeluhenkilöstö ei välttämättä tiedä, miten työpaikalla tuetaan jaksamista.

Myös esihenkilöt ovat vastuussa työsuojelusta siinä ketjussa, joka alkaa työnantajasta.

’Mutta millä tavoin työnantaja on perehdyttänyt esihenkilöt työsuojeluvastuuseen ja miten he sitä arjessa toteuttavat?’ Karjalainen kysyy.”

Lue koko juttu painetusta Tehy-lehdestä 11/2022 tai Tehy-lehden verkkosivulta.

Jaa: