Työsuojelu 2020-luvulle

”Nostan työsuojelun mukaan työuupumuskeskusteluun siksi, että työn ja työpaikkojen ongelmasta puhuttaisiin siellä, missä se syntyy, missä se vaikuttaa ja missä se voidaan ratkaista.” 

Työuupumus on nykytyöelämän työtapaturma – ja siksi sitä pitää torjua yhdessä työsuojelun keinoin

Työn tuuli -lehti 1/2021 Henry ry
Työuupumus on nykytyöelämän työtapaturma: Merja Karjalainen, artikkeli Työn tuuli -lehdessä 1/2021, alkaen s. 37.

Sujuuko työn arki hosumatta, hermostumatta ja ilman jatkuvia keskeytyksiä? Kulkeeko tieto töissä kangertelematta? Ovatko tavoitteet, vastuut ja ohjeet selkeät? Saako sanoa, miten menee, eikä pelätä tarvitse – ei esimiestä, ei työkavereita, ei asiakkaita, ei yksin jäämistä? Kun ongelmia tulee, kaikille on selvää, miten toimitaan ja pulmia ratkotaan? 

Monilla työpaikoilla työn arki on nykyisin niin kuormittavaa, että väsymys voi lopulta kasvaa korkoa korolle ja viedä voimat.

Lue Työn tuuli -lehdestä 1/2021, miksi väitän, että työuupumus on nykyajan työtapaturma.

Työnteon olosuhteet eivät ole vain työpaikan sisäisiä eivätkä vain työnantajan ja työntekijän välisiä asioita.
Ihmisten kokemus työnsä kuormittavuudesta ja palautumisen vaikeutumisesta on yleistynyt 2000-luvulla.
Työuupumus on kuin syöpä, joka töistä kotiin, harrastuksiin ja ihmissuhteisiin. Sen mukana leviää myrkky, joka vie kyvyn iloita, halun innostua ja voimat kohdata vastoinkäymisiä.
Suomen lähi- ja perushoitajien liiton SuPerin lehden toimittaja Minna Lyhty esitti kysymyksiä työuupumuksesta ja työsuojelusta.
Työ ei saa vaarantaa tekijänsä henkistä eikä fyysistä terveyttä, niin sanoo työturvallisuuslaki. Lain toteutumisesta vastaa työnantaja.
Merja Karjalainen Jaksamisen rajat - Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu

tilaa kirjani kehittämistyön tueksi!

 

”Työuupumuksen läpikäyneenä olisin toivonut lukeneeni kirjasi vuosi sitten, jolloin oireilu alkoi. Kiitos hyvästä opuksesta, jonka soisi olevan jokaisen työpaikan kahvihuoneen pöydällä.” – Lukijapalaute

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin