Työsuojelu 2020-luvulle

”Nostan työsuojelun mukaan työuupumuskeskusteluun siksi, että työn ja työpaikkojen ongelmasta puhuttaisiin siellä, missä se syntyy, missä se vaikuttaa ja missä se voidaan ratkaista.” 

Työuupumus on nykytyöelämän työtapaturma – ja siksi sitä pitää torjua yhdessä työsuojelun keinoin

Työn tuuli -lehti 1/2021 Henry ry
Työuupumus on nykytyöelämän työtapaturma: Merja Karjalainen, artikkeli Työn tuuli -lehdessä 1/2021, alkaen s. 37.

Sujuuko työn arki hosumatta, hermostumatta ja ilman jatkuvia keskeytyksiä? Kulkeeko tieto töissä kangertelematta? Ovatko tavoitteet, vastuut ja ohjeet selkeät? Saako sanoa, miten menee, eikä pelätä tarvitse – ei esimiestä, ei työkavereita, ei asiakkaita, ei yksin jäämistä? Kun ongelmia tulee, kaikille on selvää, miten toimitaan ja pulmia ratkotaan? 

Monilla työpaikoilla työn arki on nykyisin niin kuormittavaa, että väsymys voi lopulta kasvaa korkoa korolle ja viedä voimat.

Lue Työn tuuli -lehdestä 1/2021, miksi väitän, että työuupumus on nykyajan työtapaturma.

Viitoittuuko koulu- ja opiskelu-uupumuksesta tie myös työuupumukseen? Jo nyt alle 35-vuotiaat palautuvat työn tuottamasta rasituksesta vanhempia ikäryhmiä heikommin.
Harrastelenko historiantutkimusta? Ainakin historiaa olen harrastellut koko työurani: kussakin ajassa ja hetkessä pintaan kuohuvien ilmiöiden taustojen perään pitää kysellä. Mikään ei synny tyhjästä eikä edes yhtäkkiä, vaikka tulisimme yllätetyiksi ja saisimme sokkiherätyksen todellisuuteen.
”Millä tavoin työnantaja on perehdyttänyt esihenkilöt työsuojeluvastuuseen ja miten he sitä arjessa toteuttavat?”
Työntekijän työuupumus ja psykososiaalinen työkuormitus voivat tuoda työnantajalle tuomion työturvallisuusrikoksesta.
Työnteon olosuhteet eivät ole vain työpaikan sisäisiä eivätkä vain työnantajan ja työntekijän välisiä asioita.
Merja Karjalainen Jaksamisen rajat - Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu

tilaa kirjani kehittämistyön tueksi!

 

”Työuupumuksen läpikäyneenä olisin toivonut lukeneeni kirjasi vuosi sitten, jolloin oireilu alkoi. Kiitos hyvästä opuksesta, jonka soisi olevan jokaisen työpaikan kahvihuoneen pöydällä.” – Lukijapalaute

Jaa: