Miksi työuupumuksesta puhutaan niin paljon? Miksi työstä palautuminen ei ole vain jokaisen oma ongelma? Mitä tekemistä työsuojelulla on työn psykososiaalisen kuormittavuuden kanssa? Vastauksia löydät sivuiltani ja kirjastani, jonka uudistettu laitos julkaistiin e-kirjana syyskuussa 2022. Tilaa tästä!

Kati Koivulan piirtämä puutarhuri ja koira perustustöissä.
Merja Karjalainen Jaksamisen rajat - Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu

tilaa kirjani kehittämistyön tueksi!

”Työuupumuksen läpikäyneenä olisin toivonut lukeneeni kirjasi vuosi sitten, jolloin oireilu alkoi. Kiitos hyvästä opuksesta, jonka soisi olevan jokaisen työpaikan kahvihuoneen pöydällä.” – Lukijan palaute

Blogit ja artikkelit

Jääkö tilaa myös palautumiselle?

Viitoittuuko koulu- ja opiskelu-uupumuksesta tie myös työuupumukseen? Jo nyt alle 35-vuotiaat palautuvat työn tuottamasta rasituksesta vanhempia ikäryhmiä heikommin.
Harrastelenko historiantutkimusta? Ainakin historiaa olen harrastellut koko työurani: kussakin ajassa ja hetkessä pintaan kuohuvien ilmiöiden taustojen perään pitää kysellä. Mikään ei synny tyhjästä eikä edes yhtäkkiä, vaikka tulisimme yllätetyiksi ja saisimme sokkiherätyksen todellisuuteen.
Merja Karjalaisen juuri ilmestynyt e-kirja Jaksamisen rajat – Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu. Kustantaja Basam Books. Kannen kuva: Juhana Lauronen-Karlsson.

Ajankohtaista

Kuuntele Radio Keskisuomalaisen podcast!

Väsynyt kissa: entä jos ei jaksa olla reipas ja sisukas?
Toimittaja Lotta Kalteva pyysi minut haastatteluun Radio Keskisuomalaiseen. Kuuntele podcast: "Millaisia tunteita työssään uupunut kokee, miten asiaan tulisi tarttua työsuojelussa ja millaisin keinoin ihan jokainen voi tukea läheistään tai kollegaansa huomatessaan uupumisen merkkejä."

Tutustu e-kirjani sisällysluetteloon:

Jaksamisen rajat –  Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu 

(Basam Books 2022):

Merja Karjalainen: Jaksamisen rajat - Psykososiaalinen kuormitus, työuupumus ja työsuojelu

Yhteisvastuullisen yrityskulttuurin  kehittäminen Dagsmark Petfood Oy:ssä 2021–2022

Kasvuvaiheeseen siirtyvä startup-yritys, lemmikkiruokia valmistava Dagsmark Petfood Oy kehittää uudenlaista yrityskulttuuria – ja hankkeemme sai Työsuojelurahastolta rahoituksen. Tästä syntyy uusia välineitä psykososiaalisen kuormituksen tunnistamiseen ja hallintaan. Yhteistyökumppanini on kokenut työsuojelukouluttaja Tiina Lius.

Viitoittuuko koulu- ja opiskelu-uupumuksesta tie myös työuupumukseen? Jo nyt alle 35-vuotiaat palautuvat työn tuottamasta rasituksesta vanhempia ikäryhmiä heikommin.
Helsingin Sanomissa julkaistussa toimittaja Sanna-Kaisa Hongiston jutussa kerrotaan hyvän työpaikan tunnusmerkeistä.
”Millä tavoin työnantaja on perehdyttänyt esihenkilöt työsuojeluvastuuseen ja miten he sitä arjessa toteuttavat?”
Työntekijän työuupumus ja psykososiaalinen työkuormitus voivat tuoda työnantajalle tuomion työturvallisuusrikoksesta.

Videot ja webinaarit

Työelämässä vain muutos on pysyvää

Miksi työuupumus ei ole vain jokaisen oma asia?

Katso video

Jaamme yhteisen kokemuksen, että työn kuormittavuus on lisääntynyt.

Siitä ja ratkaisuista puhuimme toimittaja Päivi Kapiainen-Heiskasen kanssa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMK:n Time4Help-hankkeen webinaarissa.

Mikä meitä nykyisin
töissä uuvuttaa?

Katso video

Pääsin keskustelemaan nykytyöelämän kuormittavuudesta ja palautumisen merkityksestä  aktiivisuusmittareita kehittävän Fibion Oy:n Olli Tikkasen kanssa.

"Aina on olemassa vaihtoehto."

"Katua ei kannata, mutta aina voi oppia."

”Ei pidä hakata loputtomasti päätään seinään. Jos huomaa olevansa väärässä seurassa ja väärässä paikassa, kannattaa etsiä uudet kumppanit ja uudet ympyrät.”

Vain muutos on pysyvää on hokema, joka on liitetty työelämään koko 2000-luvun ajan. Ja totta, meidän jokaisen työ on ollut ja on edelleen muutoksessa – on digitalisaatiota, robotisaatiota, kansainvälistymistä, verkostoja, etäilyä, koronaa. Ja kiirettä, katkoksia, epävarmuutta, uuden oppimista, vanhasta luopumista, kyydissä pysymisen vaatimuksia.

Monissa ammateissa ja työtehtävissä väitetään vaadittavan paineensietokykyä. Mutta millainen paine lopulta rikkoo ihmisen? Tätä jäin kysymään sairastuttuani ja saatuani ohimenevän aivoverenkiertohäiriön TIAn. Siihen mennessä paineensietokykyäni oli testattu toimitustyössä kolmenkymmenen vuoden ajan ja vastuupaikoilla parikymmentä vuotta. Missä vaiheessa tulee se piste, jossa esimerkiksi työn määrä, eettiset ristiriidat ja tuen puute ylittävät ihmisen jaksamisen ja sen pisteen, jossa sisukaan ei enää auta?

Nykyisin on muodikasta puhua työn tuunaamisesta. Myös väsymystään voi tuunata. Tuunaamisen voi nähdä itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen muotona: asenteidensa ja tapojensa muokkaamisena. Kun vielä vähän pinnistän, venyn ja suhtaudun myönteisesti, sitten helpottaa, tulee viikonloppu, koittaa loma, kerään voimia. Väsymys on kuitenkin elimistömme yritys kertoa, että hiljennä ja lepää, hyvä ihminen! Ei riitä, että meistä jokainen yrittää tuunata omaa itseään ja työtään, jos työnteon olosuhteet jäävät muuttamatta.

On aika siirtyä 2020-luvulle johtamisessa, esimiestyössä, työyhteisössä, työsuojelussa. Työ ei saa sairastuttaa tekijäänsä fyysisesti eikä psyykkisesti, niin sanotaan työturvallisuuslaissa, johon työsuojelu perustuu. Kyse on  ennakoinnista, työn suunnittelusta sekä terveydelle vaarallisen ylikuormituksen tunnistamisesta ja poistamisesta jo ennen kuin kukaan uupuu työssään ja sairastuu.